הכנסת אורחים אוהעל

על יד ציון הישמח משה

רעזערוואציע

זכות הכנסת אורחים

מיר גיבן אייך דא דעם געלעגנהייט צו קויפן זכותים אין די טאג טעגליכע אפעראציעס. זייט מנדב לע"נ אייערע נאנטע אינעם טאג פון א יארצייט, אין טאג פון א שמחה אין די משפחה בשעה טובה, ווען איר נויטיגט זיך אין א ישועה אדער סיי ווען.

קויפט א זכות

שטעלט א קוויטל/ליכט

א שליח מיוחד וועט ארויפגיין פאר אייך צום ציון הק' און צינדן א ליכט און/אדער שטעלן אייער קוויטל לויט אייער פארלאנג.

שטעלט א קוויטל/ליכט

קרן הבנין

פאראייביגט אייער נאמען אדער דעם נאמען פון קרובים לזכות ולע"נ אויף דעם מקום קדוש דורך קויפן אייביגע זכותים אינעם נייעם בנין הכנסת אורחים, וואו די נעמען וועלן ארויפגעשטעלט ווערן אויף טאוולען למזכרת לעד ולנצח.

קרן הבנין